Projekty Unijne

Poniżej przedstawiamy listę projektów realizowanych przez naszą firmę współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lista Otrzymanych Dotacji

„Ekspansja firmy "BIG-SZOK" Dziewiarstwo i Krawiectwo Zenon Szokaluk na nowe perspektywiczne rynki zagraniczne w postaci Szwecji i Danii związana ze sprzedażą dzianych akcesoriów zimowych.”

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

1.   Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Danii oraz Szwecji.

2.   Zwiększy wartość przychodów z eksportu w wysokości co najmniej 30% do końca 2023 roku w porównaniu do wartości eksportu z 2021 roku.

3.   Rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.

4.   Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości wytwórczych – rozbudową hali produkcyjnej oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń.

5.   Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 491 016,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście złotych 00/100 )

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 339 320,00 PLN(słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.11.2021 – 30.05.2023

Adres:
BIG-SZOK Dziewiarstwo i Krawiectwo Zenon Szokaluk
ul. Dworcowa 9
22-170 Rejowiec Fabryczny
NIP: 5641000479
Kontakt:
e-mail: b2b@pamami.pl
© 2024 BIG SHOCK | Wykonanie Hasta
Przejdź do treści